Līkumos pieejams «atelpas brīža» pakalpojums
Jēkabpils novada Sociālais dienests

Jēkabpils novadā ir pieejams «atelpas brīža» pakalpojums ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti ar funkcionāliem traucējumiem (FT) ar īpašas kopšanas indikācijām, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) ar I vai II grupas invaliditāti. Jēkabpils novada iedzīvotāji pakalpojumu var saņemt Sociālās aprūpes centrā «Atelpa», kas atrodas Sēlpils pagasta Līkumos.
 
Atelpas brīža pakalpojums nodrošina īslaicīgu  izmitināšanu, uzraudzību, sociālās aprūpes un rehabilitācijas pasākumu kompleksu pie pakalpojumu sniedzēja līdz 30 diennaktīm kalendārajā gadā, tādējādi dodot iespēju vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem iegūt laiku sev.
 Pakalpojuma ietvaros bērniem ar FR un pilngadīgām personām ar GRT tiek nodrošināta ēdināšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, pašaprūpes spēju attīstība un nodrošināšana, pastaigas svaigā gaisā un speciālistu konsultācijas. Atelpas brīža pakalpojums Jēkabpils novada iedzīvotājiem tiek  sniegts bez maksas.
 
Pakalpojuma saņēmējs var būt:
 • bērns ar invaliditāti ar FT no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurai izsniegts Ve­selības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem;
 • pilngadīga persona ar GRT un noteiktu I vai II grupas invaliditāti.
 
Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai izmantotu šo iespēju, personas ar invaliditāti likumiskais pārstāvis iesniedz klātienē Jēkabpils novada Sociālajā dienestā (Jaunajā ielā 39I) vai nosūta pa pastu vai elektroniski uz e-pastu: sd@jekabpils.lv  (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) ie­sniegumu un šādus dokumentus:
 • ģimenes ārsta izsniegtu atzinumu «Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes» (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli ar norādi uz funkci­onālo traucējumu veidiem un akūtām infekcijām pazīmēm (ja tādas ir), kas var ietekmēt «atelpas brīža» pa­kalpojuma sniegšanas kārtību. Izziņā papildus norāda rekomendācijas aprūpei un profilaksei;
 • pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai;
 • personai ar invaliditāti ar FT līdz no 5 līdz 18 gadu vecumam likumiskā pārstāvja, izņemot vecākus, apliecinājumu;
 • pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar GRT pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt personu.
Vairāk informācijas «atel­pas brīža» pakalpojuma saņemšanai iespējams saņemt, sazinoties ar Jē­kabpils novada Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem Edīti Mežaraupi, tālr. 22334077, e-pasts: edite. mezaraupe@jekabpils.lv  (personām ar GRT) un Ludmilu Austriņu, tālr. 26952907, e-pasts: ludmila.austrina@jekabpils.lv (bērniem ar FT).
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

 1. prusaks
  prusaks
  pirms 1 mēneša

  Ā, bet kā tad beidzās Boķim tā krimināllieta par kondoniem?

  Atbildēt

Pievienot komentāru