Namu apsaimniekošanas maksa novada pagastu daudzdzīvokļu mājās šogad mainīta netiks
INESE ZONE

Kā BD informēja SIA «JK Namu pārvalde» valdes locekle Elita Freija,  BD 21. aprīļa numurā publikācijā «Mājas jau pārņemtas, par apsaimniekošanas izmaksām diskutē» nav precīzi minēta informācija, ka šogad Jēkabpils novada pagastu daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas tāmes tiks vēl pārskatītas un pārrēķinātas. Pēc janvārī veiktajām izmaiņām tāmes un apsaimniekošanas maksa, ar ko dzīvokļu īpašnieki ir iepazīstināti, būs spēkā visu šo gadu.
    – Gribu precizēt, ka 1. jan­vārī, pārņemot ap-saimniekošanā Jēkabpils novada pagastu mājas, iedzīvotāji saņēma  izmaksu tāmes, kurās bija iekļauti visi darbi, kas attiecas uz apsaimniekotāja obligāti veicamajām darbībām, tajā skaitā arī par apkopēju un sētnieku dar­bu, kas veidoja samērā lielu apsaimniekošanas maksas daļu. 
    Janvārī, atkārtoti organizējot sapulces, piedāvājām dzīvokļu īpašniekiem balsojot pārņemt šos darbus savā pārziņā, kā rezultātā tika samazinātas apsaimniekošanas izmaksas. 
    Līdz ar to šogad janvārī apstiprinātās tāmes ir spēkā visu 2023. gadu. Pamatojo­ties uz šajā gadā veiktajām vizuālajām apskatēm, tiks izstrādātas tāmes un plānotie darbi 2024. gadam, kas  līdz 15. oktobrim tiks izsniegti dzīvokļa īpašniekiem, – saka Elita Freija.
    Viņa stāsta, ka vizuālās apsekošanas jau notiek un  secināts, ka veicamo darbu ir ļoti daudz. Ir daudz māju, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī – jumtu segumi ir sa­plaisājuši, pagrabos daud­z­viet iekļūst gruntsūdens, nemaz  nerunājot par inženierkomunikācijām, kas ir jāatjauno.  
     – Tāpēc nākamgad tā­mēs izmaksas noteikti nevarēsim samazināt. Katrai mājai tiek sastādīta individuāla tāme. Apsaimnieko­šana jau no­tiek, uz pagastiem ir devušās pirmās brigādes no Jēkabpils, un viņiem darbi ir saplānoti visai dienai. Tas, ko šobrīd varam paveikt, ir tādi avārijas situācijas novēršanas darbi, kas vairāk saistīti ar kanalizācijas vai ūdensvadu sakārtošanu tur, kur ir plīsušas caurules, jo tas ir jārisina uzreiz. Paralēli mēs arī braucam uz vietām, kur ir nepieciešams pielabot jumtus. Tie ir svarīgākie darbi – novērst avārijas situācijas inženiertīklos un pasargāt māju no nokrišņu ietekmes, lai ēkas vēl var ekspluatēt. Turpinā­sim organizēt sapulces un runāsim par finansējuma piesaistīšanas iespējām tām mājām, kur jau ir kritiski bojātas būvkonstrukcijas, kā dēļ vairs nevar salabot jum­tu, kur ir bojātas koka konstrukcijas. Piedāvāsim kredīta iespējas. Dažām no mājām ir apsaimniekošanas maksas uzkrājumi, bet tieši tur, kur nepieciešami lielāki ieguldījumi, to diemžēl nav vai ir minimāli. Zasā maijā darbu uzsācis remontstrādnieks, kas strādās nepilnu darba laiku, lai pēc iespējas ātrāk varētu novērst avāriju situācijas. Papildus jaunais darbinieks veiks nelielus remontdarbus, kas tiks apmaksāti no māju apsaimniekošanas maksas. Esam saņēmuši arī  apsaimniekošanas uzkrājuma lī­dzekļus, klāt nāk jaunie dzīvokļu īpašnieku maksājumi, līdz ar to sākam plānot to ekonomisku pielietošanu, – skaidro Elita Freija. 
     Viņa stāsta, ka lielākā daļa māju iemītnieku par apsaimniekošanu maksā apzinīgi un namu pārvaldes darbiniekus sagaida ar pozitīvismu, jo redz, ka viņu maksātā nauda tiek lietderīgi izmantota. Cilvēki arī apzinās, ka nu ir pienācis tas laiks, kad ēkām jāmaina jumti un jāveic citi darbi. 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru