Nodibināta biedrība «Sēlijas asociācija»
ILZE BIČEVSKA

18. maijā Jaunjelgavas kultūras centrā tikās Sēlijas pašvaldību, nevalstisko organizāciju un sabiedrības aktīvie pārstāvji no dažādām Sēlijas vietām, lai nodibinātu biedrību «Sēlijas asociācija».
      Kā neformāla domubiedru apvienība «Sēlijas asociācija» pastāvēja jau kopš 1995. gada. Tās dibināšanas ierosinātājs un goda prezidents bija akadēmiķis Jānis Stradiņš. No 1999. līdz 2014. gadam Sēlijas asoci­ācija darbojās kā Latvijas Zinātņu akadēmijas  struktūrvienība. 2014. gadā tā tika nodota Sēlijas novadu apvienības pārziņā, kur bija līdz 2021. jeb administratīvi teritoriālās reformas gadam. Ar 2021. gadu beidza pastāvēt septiņas toreizējās šīs apvienības sastāvā bijušās pašvaldības – Aknīstes, Ilūk­stes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novads – un līdz ar to arī pati apvienība. Sēlijas 10. kongresā, kas 2021. gadā notika Viesītē, tika pieņemts memorands par Sēlijas asociācijas darbības atjaunošanu. 
     Un nu 2022. gada 18. maijā, pēc 27 gadiem, ir piepildījies akadēmiķa Jāņa Stradiņa ierosinājums par to, lai 1995. gadā dibinātā Sēlijas asociācija turpinātu darbu jau kā biedrība. Par jaundibinātās biedrības valdes priekšsēdētāju ievēlēta jaunjelgaviete Evija Vectirā­ne.
     – Jā, nu tas beidzot ir noticis! Biedrības «Sēlijas asociācija» valdē ievēlēts Stefans Rāzna – bijušais Ilūkstes novada pašvaldības vadītājs, Sēlijas asociācijas goda biedrs un viens no aktīvākajiem cilvēkiem, kurš laika gaitā iestājies par Sē­liju; Arvīds Kviesis – bijušais Neretas novada pašvaldības vadītājs un pēdējais Sēlijas novadu apvienības vadītājs (līdz 2021. gadam). No Jē-kabpils novada valdē būs Laura Zvirbule, līdz šim aktīva Sēlijas novada jauniešu apvienības «SēJa» dalībniece un tās vadītāja, kā arī Vaira Lejniece – Jaunjelgavas Kul­tū­ras veicināšanas biedrības vadītāja. Tuvākais jaundibinātās biedrības mērķis – organizatoriskās struktūras veidošana. Mums vajadzīga padome, kurā darbosies pašvaldību un Zinātņu akadēmijas pārstāvji, kā arī mūsu goda biedri un vecbied­ri. Protams, biedrība būs klātesoša šīs vasaras tautas mākslas svētkos «Sēlija rotā», kas 23. jūlijā notiks Sēlpils pagasta Zvej­nieklīcī. Šā pasākuma laikā vēlamies uzrunāt cilvēkus jautājumā par darba grupām (Sēlijas 10. kongresā tika nolemts, ka vajadzīgas trīs darba grupas, kas no-drošinātu praktisko Sēlijas asociācijas darbu pēc kongresa noslēguma, aicinot tajā iesaistīties arī citiem interesentiem – aut.). Par aicinājuma formātu vēl pa-domāsim. Tāpat jau biedrībā nolemts, ka turpmāk Sēlijas kongresi notiks divos gados reizi, un nākamais gaidāms 2023. gadā. Vēl tuvākais pasākums, kur arī klātesoši būs biedrības «Sēlijas asociācija» pārstāvji, ir tikšanās Ilūkstē 31. maijā, kad Heral­dikas komisija prezentēs jaunizveidoto Sēlijas ģerboni, – stāsta Evija Vectirā­ne. l        
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru