Nomniekiem, attīrot lauksaimniecības zemi, koksne būs jānodod pašvaldības īpašumā
INESE ZONE

Turpmāk Jēkabpils novada pašvaldībai piederošas lauksaimniecības zemes nomniekiem, izcērtot laukmalās, meliorācijas grāvjos vai citās teritorijās kokus un krūmus, koksne, kuras diametrs ir 12 centimetri un vairāk, būs jānodod pašvaldībai.  
     Ierosinājums noteikt šādu kārtību nāca no attīstības un tautsaimniecības komitejas, kur deputāti rosināja noteikt, ka koks, kura celma caurmērs ir vienāds vai lielāks par 12 centimetriem, ir nododams pašvaldības īpašumā, bet visi pārējie koki un krūmi, kuri aug lauksaimniecības zemē, arī meliorācijas sistēmās, un kuru ciršanas darbus ir saskaņojusi pašvaldība, ir piekritīgi nomniekam, kurš veic attīrīšanas darbus.
      Atbilstoši tam domes sēdē apstiprināta kārtība, kādā pašvaldība rīkojas ar kokiem un krūmiem, kuri aug tai piederošā lauksaimniecības zemē un meliorācijas sistēmās –  grāvjos. At­bilstoši kārtībai, koku vai krūmu ciršanu pašvaldībai piederošā  lauksaimniecības zemē var ierosināt pašvaldības atbildīgie darbinieki vai zemes nomnieki. Pēc koku, kura celma caurmērs ir vienāds vai lielāks par 12 centimetriem, nociršanas nocirstā koksne atrodas tās pilsētas vai pagasta pārvaldes rīcībā, kurā atrodas zemes vienība, kurā tas nocirsts. Savukārt koksne, kas tiek iegūta no koku, kura celma caurmērs ir mazāks par 12 centimetriem, un krūmu ciršanas, paliek attiecīgo attīrīšanas darbu veicēju, arī zemes nomnieku, īpašumā. Izpilddirektoram ir tiesības noteikt citu iestādi, kuras rīcībā tiek nodota nocirsto koku, kuru celma caurmērs ir vienāds vai lielāks par 12 centimetriem, koksne.
    Ja koku un krūmu ciršanu ierosina lauksaimniecības zemes nomnieks, ierosinājumu izvērtē Attīstības pārvaldes mežsaimniecības inženieris un sniedz savu atzinumu. Pēc tā saņemšanas atļauju koku un krūmu ciršanai dod attīstības pārvaldes vadītājs. Ja pēc koku un krūmu nociršanas ir nepieciešams veikt lauksaimniecības zemes rekultivācijas darbības, to veic attiecīgais zemes nomnieks, par ko veicami attiecīgi grozījumi nomas līgumā. Gadījumā, ja koksni ir nepieciešams izmantot citādākā  kārtībā, nekā tas noteikts, par to lēmumu pieņem Jēkabpils novada dome. Kārtība piemērojama arī gadījumos, ja koki un krūmi ir jācērt pašvaldības meliorācijas sistēmās. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. prusaks
  prusaks
  pirms 2 mēnešiem

  Āha, nu sāk taupīt uz sērkociņiem, ar' nav slikti.

  Atbildēt
 2. Rūķis
  Rūķis
  pirms 2 mēnešiem

  Jā,jā,šķeldu potenciālo izskaimniekos,apkures tarifi kosmoss,bet hektārus ar šķeldu uzdāvinās nomniekam. Ļoti nesaimnieciski un izšķērdīgi

  Atbildēt
 3. Sers Viljams
  Sers Viljams
  pirms 2 mēnešiem

  Kurš skraidīs ar to mērlentu un katru bomi mērīs?

  Atbildēt

Pievienot komentāru