Pabeigta Tvaika ielas jaunā katlumāja
SIA «Jēkabpils siltums» teksts un foto

Projekta «Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvai­ka ielā, Jēkabpilī»  īstenošana ir pabeigta.
    Tvaika ielā 4 uzbūvēta un pieslēgta centralizētās siltumapgādes sistēmai ar koksnes šķeldu kurināma katlumāja ar kopējo jaudu 10 MW (tajā skaitā 2 MW dūmgāzu kondensatorā atgūto).
    Katlumājas būvprojekta izstrādi,  iekārtu un materi­ālu piegādi, būvniecības darbus, ieregulēšanu un objekta nodošanu ekspluatācijā veica  SIA «Mapri bū­ve». Katlumājā ir uzstādīts firmā «Kohlbach» (Austrija) ražots katls, firmā «Sche­uch» (Aus­trija) ražots dūmgāzu kondensators un elektrostatiskais dūmgāzu attīrīšanas filtrs. Katlumājai izveidota kurināmā noliktava ar pilnībā automatizētu biomasas padeves sistēmu. 
    Tajā uzstādītas nepieciešamās palīgiekārtas un aprīkojums katlumājas automatizētai darbībai un darbības attālinātai kontrolei.
Ir sasniegts projekta re­alizācijas mērķis – aizstāta fosilo resursu izmantošana ar AER (atjaunojamajiem energoresursiem) un uzlabota katlumājas darbības efektivitāte, nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem patērētājiem. 
    Projekta ietvaros ir aizvietota lielākā daļa fosilā kurināmā ar AER; uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošā vienība ar 10 MW kopējo jaudu; paaugstināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte no AER un to īpatsvars kurināmā bilancē; ir veikta SIA «Jēkabpils siltums» izmaksu optimizēšana; paaugstinājusies siltum­apgādes drošība.
   Projekts «Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī» tika realizēts, izmantojot Eiropas Savie­nības un Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir 9 638 667,48 eiro ar PVN, no ku­riem 3 089 000 EUR ir Kohēzijas fonda finansējums. Lai projektu varētu realizēt veiksmīgi, Jēkabpils novada pašvaldība nepieciešamajam līdzfinansējumam ir sniegusi galvojumu kapiltālsabiedrībai aizņēmuma saņemšanai. SIA «Jēkabpils siltums» noslēdzis aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 30 gadiem.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (5)

 1. Fredis
  Fredis
  pirms 3 mēnešiem

  Jēkabpils nenosals tāda pārliecība iedzīvotājos kļūst arvien stiprāka.

  Atbildēt
 2. Viktors
  Viktors
  pirms 3 mēnešiem

  Nenosals, ja spēs samaksāt par apkuri.

 3. Floksis
  Floksis
  pirms 3 mēnešiem

  Vai Jēpilī ir visvairāk muļķu, kuri tic, ka apkure paliks lētāka? Kad uzstādīs siltuma mērītājus katrā dzīvoklī, lai mēs nemaksātu par mistiski saņemtu siltumu.

  Atbildēt
 4. Fakts
  Fakts
  pirms 3 mēnešiem

  Alokatorus neviens par velti neliks. Katrs maksā vismaz 50 eur + apkalpošana un rādījumu nolasīšana/rēķinu sagatavošana.

 5. prusaks
  prusaks
  pirms 3 mēnešiem

  Nevaru vien sagaidīt kad Ziemeļpols beidzot pārvietosies uz Teksasu, bet pie mums būs subtropi. Tā būšot sestā polu maiņa, apgalvo Helēna.

  Atbildēt

Pievienot komentāru