Pārvietojamo ielu tirdzniecības kiosku izskats būs jāsaskaņo ar vides mākslinieku
INESE ZONE

Jēkabpils novada dome apstiprinājusi grozījumus «Saistošajos noteikumos par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Jēkabpils novadā». To mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā nodrošināt vienotu kārtību un prasības ielu tirdz­niecības un tās organizēšanas jomā. Grozījumus vēl saskaņos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Pēc stāšanās spēkā noteikumus publiskos Jēkabpils novada pašvaldības mājaslapā internetā. 
     Grozījumi noteic, ka ielu tirdzniecībai slēgta tipa kioskos izpilddirektora vietnieks ar rīkojumu nosaka ki­osku, kas aprīkoti ar elektrības pieslēgumu, ventilāciju un siltumsūkni, atrašanās vietas. Slēgta tipa kioska vietu var mainīt ar rīkojumu gadījumos, kad tajā nenotiek tirdzniecība. Tirdznie­cības dalībnieki var būt fiziskas un juridiskas personas – amatnieki un mājražotāji ar pašu ražotu produkciju. Papildus pašvaldības nodevas maksai tirdzniecības dalībnieks maksā par elektrības patēriņu pēc elektrības skaitītāja rādījumiem. Sa-vukārt tirdzniecības dalībniekam tirdzniecībai pārvietojamajā mazumtirdzniecības punktā papildus normatīvajos aktos iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno pašvaldības vides mākslinieka saskaņojums par objekta vizuālo risinājumu. 
     Atbilstoši grozījumiem pašvaldības nodeva ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības pun­kta (autoveikala) par vienu maršrutu mēnesī un gadā pārtikas un nepārtikas preču (izņemot akcīzes preces) tirdzniecībai ir 35 eiro un 70 eiro. Pārtikas un nepārtikas preču, tajā skaitā akcīzes preču (alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu) tirdzniecība no pārvietojamā mazumtirdz­niecības punkta nodeva at­tiecīgi ir 55 un 110 eiro. Paš­­valdības nodeva ielu tirdz­­niecībai slēgta tipa tirdzniecības kioskos amatniekiem un ražotājiem, realizējot savu produkciju, tajā  skaitā pašu ražotos alkoholiskos dzērienus un pašu izgatavotus mākslas priekšmetus, ziedus, mēnesī ir 50 eiro. Pašvaldības iepriekš 27.01. 2022. pieņemto  «Sais­tošo no­teikumu par kārtību, kā­dā tiek saskaņota un organizēta tirdzniecība publiskās vietās Jēkabpils novadā» 46. un 47. punkts par at­laidēm tirgotājiem nav attiecināms uz ielu tirdzniecību slēgta tipa kioskos.
Pašvaldība par šiem grozījumiem, kā to paredz Pašvaldību likums, ir  veikusi sabiedrības viedokļa no­skaidrošanu. Noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts no 2024. gada 14. līdz 28. martam bija publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.jekabpils.lv. Minē­tajā termiņā iedzīvotāju ierosinājumi nav saņemti. Tie bija jāiesniedz digitāli. 
         
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Tuklais džins
  Tuklais džins
  pirms 1 mēneša

  Pareizi,uztaisīsim birokrātisku,ierobežojošu sistēmu. Mums tak tik daudzi vēlas tirgot,iznīcināsim tos dažos,kas baro iedzīvotājus un maksā nodokļus. Deputāti ar savu algu var atļauties restorānos Rīgas māgas pielikt. Bet mums pat lētos kebabus grib atņemt. Kāpēc tikai iznīcina?

  Atbildēt
 2. prusaks
  prusaks
  pirms 1 mēneša

  Birokrātija kā amēbas vairojas daloties un vienmēr spēs motivēt savu rīcību, liekulīgi apgalvojot, ka viss tiek darīts sabiedrības labā.

 3. hihi
  hihi
  pirms 1 mēneša

  Un ko,ja tas busiņš vienu dienu te,otru kaut kur citur.Tad katru dienu viņš jāpārkrāso ,lai izpatiktu tās pilsētas varai?

  Atbildēt

Pievienot komentāru