Pašvaldība nojauks graustu Ziemeļu ielā 12
INESE ZONE

Jēkabpils novada pašvaldība nolēmusi nojaukt būves Jēkabpilī, Ziemeļu ielā 12 tādā apmērā, lai novērstu bīstamību un apdraudējumu cilvēku drošībai. Līdz būvju demontāžas darbiem nodrošinās logu un durvju pagaidu noslēgšanu, norobežojot piekļuvi objektiem un teritorijai. Nojaukšanas izmaksas pašvaldība piedzīs no ēku īpašnieka. 
     Ēkas atrodas uz pašvaldībai piederošas zemes, un uz tām atrodas pašvaldībai nepiederošs īpašums, kas sastāv no divām būvēm –dzīvojamās mājas un šķūņa. Īpašuma tiesības uz šiem objektiem zemesgrāmatā nav nostiprinātas. 
    Jēkabpils pilsētas būvvalde jau 2015. gada 19. ok­tobrī pieņēma būves vizu­ālās apsekošanas aktu un konstatēja, ka ēkas ir pussagruvušas un apdraud cilvēku drošību. Pa šiem ga­diem nekas nav mainījies. Ēka arvien ir neapdzīvota un nav izmantojama sliktā tehniskā stāvokļa dēļ. Tā daļēji cietusi ugunsgrēkā un turpina degradēties. Lai pieņemtu lēmumu par rīcību ar ēkām, Jēkabpils novada būvvalde tās apsekoja 2023. gada 1. augustā un arī konstatēja vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves pazīmes. Ēka ir daļēji sagruvusi, starpstāvu pārsegumi un jumta konstrukcijas ir pirms­avārijas vai avārijas stāvoklī, pārseguma sijas nenodrošina savu funkciju un ap­draud ēkas mehānisko stiprību un stabilitāti. Koka loga rāmji ir satrupējuši, logu un durvju ailas ir vaļējas, tāpēc nav nodrošināta nepiederošu personu piekļuve ēkai. Secināts, ka jumta koka konstrukcijas, azbest­ce­menta loksnes, pārsegums un skurstenis rada uzkrišanas draudus. Īpa­šuma teritorija nav nožogota, un nepiederošām personām ir brīva piekļuve. Arī šķūņa konstrukcijas ap­draud tā mehānisko stiprību un stabilitāti. Būvvalde būvju lietotājam nosūtīja atzinumu ar pavadvēstuli, pieprasot nekavējoties veikt teritorijas norobežošanu, dzīvojamās mājas logu un durvju ailu aiztaisīšanu. Lietotājs līdz 2023. gada 28. augustam tika aicināts būvvaldē iesniegt rakstisku pa­skaidrojumu par objekta sakārtošanu. Līdz būvvaldes norādītajam termiņam sa­kārtošanas darbi netika uz­sākti, lietotājs arī nav iesniedzis rakstisku paskaidrojumu. Jēkabpils novada paš­valdībā 2024. gada 23. janvārī saņemts arī būvinženiera tehniskās apsekošanas atzinums. Tur arī secināts, ka objekts apdraud gājējus Ziemeļu un Slimnīcas ielā. Speciālists secināja, ka ēku fi­ziskais nolietojums ir 75%–80%, un atzina, ka nepieciešams norobežot piekļuvi objektam, kā arī ieteica klasificēt ēkas kā graustus, ko vajag  demontēt. 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. Rembo
  Rembo
  pirms 2 mēnešiem

  Nojauks un būvgružus aizvedis uz Mezaparku kā jau visus būvgruzus

  Atbildēt
 2. a, ko ?
  a, ko ?
  pirms 2 mēnešiem

  Nevajag nojaukt, tā ir normāla māja nu drusku jārenovē un viss. Lai pamēģina kāds kaut tādu uzbūvēt, tad redzē ko tas maksās. Nojaukt nav liela māksl.

  Atbildēt
 3. ciniķis
  ciniķis
  pirms 2 mēnešiem

  Atdodiet Ragainim kā dāču.

  Atbildēt

Pievienot komentāru