Pašvaldībā reģistrēti 328 Ukrainas bēgļi, no tiem 126 izmitināti novada teritorijā
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

10. maijā Jēkabpils novada vadība organizēja kārtējo sanāksmi par Ukrainas bēgļu uzņemšanu Jēkabpils novadā.
    Sanāksmē piedalījās do­mes priekšsēdētājs Raivis Ragainis, Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu ko­mitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa, Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Surkulis, Vidusdaugavas NVO centra valdes priekšsēdētāja Agita Pleiko, izglītības pārvaldes vadītājs Juris Līcis, Nodar­binātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Kačane, sociālā dienesta vadītāja Larisa Laizāne, civilās aizsardzības inženieris Zigmunds Janu­ševskis, kā arī novada izpilddirektora vietniece Anita Moskovska, lai pārrunātu pašvaldībā uzņemto Uk­rainas civiliedzīvotāju pa­matjautājumus – par dzīvesvietas, ēdināšanas, darba attiecību nodrošināšanu un problēmsituācijām, ar ku­rām nākas saskarties ne tikai pašvaldībā, bet valstī kopumā.
     Līdz 10. maijam Jēkab­pils novada pašvaldībā ir reģistrēti 328 Ukrainas bēgļi, no tiem – 126 bērni. Šie skaitļi gan nenorāda faktiski dzīvojošo personu skaitu mūsu novadā – Ukrainas iedzīvotāji pārceļas uz citām pašvaldībām, tāpat arī dodas atpakaļ uz dzimteni, bet ir tādi, kuri atraduši gan dzīvesvietu, gan darba iespējas tepat, mūsu novadā, un vēlas integrēties uz palikšanu. Tāpat ir arī ukraiņi, kuri nav reģistrējušies mūsu pašvaldībā, nav arī devušies lūgt finansiālu atbalstu, bet ir atraduši paši gan mājvietu, gan darbu.
     Šobrīd izmitinātas Jē­kabpils novadā tiek 164 personas, pārējie reģistrētie Ukrainas civiliedzīvotāji dzīvo pie draugiem, paziņām vai arī devušies uz citu pilsētu vai valsti. Sociālajā dienestā līdz 10. maijam garantētā minimālā ienākuma pabalsts izmaksāts 255 personām.
Izglītību Jēkabpils novadā iegūst 26 bērni no Ukrainas – 18 pirmsskolas izglītības iestādē un 8 skolēni mācās Jēkabpils 2. vidusskolā. Daudzi uzņemtie Ukrainas bērni un jaunieši izglītību iegūst tālmācībā.
     Tiem Ukrainas iedzīvotājiem, kuri vēlas integrēties Latvijā un mācīties latviešu valodu, tiks atkārtoti piedāvāti latviešu valodas kursi trīs grupās – divas grupas notiks klātienē, viena attālināti. Mācības sāksies 6. jūnijā un notiks četras reizes nedēļā no pirmdienas līdz ceturtdienai Jēkabpils 2. vidusskolas telpās.
Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiālē vēršas vismaz 10 cilvēki dienā, interesējoties par darba iespējām Jēkabpils novadā un apkārtnē. Ko­pumā saņemti 30 iesniegumi vienreizējam pabalstam 500 eiro, uzsākot darba attiecības Latvijā.
     Sāka strādāt arī palīdzības punkts Ukrainas iedzīvotājiem Brīvības ielā 258a. Palīdzības punktā būs iespēja saņemt humāno palīdzību katru darba dienu no plkst. 10.00 līdz 19.00. Palīdzības punktā par palīgiem piesaistīti ukraiņi, tādējādi veicinot savstarpēju komunikāciju ar savas valsts iedzīvotājiem un ātrāku informācijas nodošanu viens otram.
    Ukraiņu ģimenes, kurās aug pirmsskolas un skolas vecuma bērni, palīdzību var meklēt izglītības pārvaldē, zvanot 65207054. Savukārt, lai saņemtu sociālo palīdzību, Ukrainas bēgļiem ir jāvēršas Jēkabpils novada Sociālajā dienestā, Jaunajā ielā 39i, tālrunis: 65207092, 80020091. Neskaidru jautājumu gadījumā par palīdzības sniegšanu Jēkabpils novadā aicinām sazināties ar pašvaldības policiju pa diennakts režīma tālruni 65283888;  25907965.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru