Pašvaldībai neesot nolūku dzīvokļu īrniekus izlikt uz ielas
INESE ZONE

BD arvien saņem pašvaldības dzīvokļu īrnieku jautājumus par jaunā Īres likuma ietekmi uz pašvaldības dzīvokļu īrniekiem. Kā zināms, pašvaldība ir informējusi, ka atbilstoši Īres likumam tiesības uz pašvaldības piešķirtu dzīvokli ir tikai tām personām, kuras minētas pašvaldības saistošajos noteikumos par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā. Savukārt attiecībā uz visiem īrniekiem tiks pārskatīti beztermiņa īres līgumi un secināts, vai ir pamats slēgt ar viņiem terminētu līgumu.
     Jēkabpils novada domes deputāts, pašvaldības attīstības un tautsaimniecības  jau­tājumu komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasi­lis skaidro, ka dome jau ir mē­ģinājusi skaidrot šos jautājumus un   tie droši vien būšot aktuāli ilgu laiku un nepārprotami būs svarīgi lielai novada iedzīvotāju daļai. A. Va­silis sacīja, ka šobrīd vēl nevar nosaukt precīzu esošo īres līgumu skaitu Jē­kabpilī un novada teritorijā, uz kuriem īrniekiem attieksies izmaiņas un kuriem nav tiesību atpirkt savu dzīvokli. Atbildīgajiem darbiniekiem esot uzdots noskaidrot, cik būs šādu īrnieku. Kad informācija būšot zināma, ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību  iedzīvotājiem varēšot sniegt turpmākos skaidrojumus. 
     – Gribu atgādināt, ka ne­viens pašvaldībā nav ieinteresēts kādu ar varu izlikt uz ielas un atstāt bez mā­jok­ļa. Protams, katrs gadījums būs īpašs un  būs atsevišķi jāvērtē. Mēs šobrīd arī izskatām variantus, kā šie cilvēki varētu iegūt īrēto dzīvokli īpašumā, bet nevaru teikt, ka tas jau būtu konkrēti zināms. Pārejas termiņš beztermiņa īres līgumu iz­vērtēšanai un terminēto līgumu noslēgšanai ir garš – līdz 2026. ga­dam ar iespēju pagarināt procesu līdz  2032. gadam. Likumā jau ir ierakstīts šis 10 gadu pārejas termiņš ar pagarinājumu, – skaidro Ainars Vasilis. 
    Viņš stāsta, ka pēdējo gadu laikā ar īrniekiem jau ir noslēgti terminētie īres līgumi. Situācija šiem īrniekiem arī varētu mainīties atkarībā no tā, vai īres dzīvoklis vi­ņiem ir piešķirts atbilstoši saistošajiem noteikumiem par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.  Tomēr lielākā grupa esot bezterminētie līgumi, kas noslēgti no 2002. gada 1. janvāra.   

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru