Pieaug tautības ieraksta maiņas gadījumu skaits
Evija Rimšāne, TM Komunikācijas departamenta speciāliste

Tieslietu ministrijas (TM) Dzimtsarakstu departaments informē, ka šogad astoņos mēnešos 1 365 personām ir mainīts vārda, uzvārda vai tautības ieraksts. Vārds mainīts 112 gadījumos, uzvārds – 1 114, vienlaikus gan vārds, gan uzvārds – 59, tautības ieraksts – 76 gadījumos, bet atteikumi par personvārda vai tautības ieraksta maiņu šogad  pieņemti 4 gadījumos. 
    2021. gada 12 mēnešos 247 gadījumos mainīts vārds, 1 181 personai mainīts uzvārds, vienlaikus gan vārdu, gan uzvārdu mainījusi 71 persona, tautības ie­rakstu – 20 personas.
    Parasti personas savu vārdu vai uzvārdu maina, ja tas apgrūtina iekļaušanos sabiedrībā, tāpat personas vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu.
    Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta direktore Solvita Sau­kuma-Laimere norāda: «Dzimtsarakstu departamenta apkopotā statistiska liecina, ka katrai personai ir savi subjektīvie apstākļi un izjūtas, kas apgrūtina ie­kļaušanos sabiedrībā ar esošo personvārdu un tāpēc vēlas to mainīt – vienam personvārds nepatīk, liekas pārāk garš vai grūti izrunājams, cits nejūt piederību pie savas ģimenes un tāpēc vēlas atteikties no vecāku dotā personvārda. Tāpat novērots, ka  šogad arvien vairāk cilvēku vēlas mainīt savu esošo personvārdu, visbiežāk uzvārdu, jo nevēlas, lai viņu saista ar viņu slāvisko izcelsmi. Šādos gadījumos personas visbiežāk norāda, ka viņus ļoti satrauc notikumi Ukrainā un ir ba-žas, ka savas izcelsmes dēļ varētu tikt ietekmētas viņu attiecības ar radiem, draugiem, kaimiņiem, vai pat viņi varētu zaudēt darbu. Tāpēc nereti personas savu slāvu cilmes personvārdu vēlas mainīt uz baltu cilmes personvārdu vai personvārdu, ko būtu vienkāršāk lietot arī ārvalstīs.»
    Tāpat Tieslietu ministrijas apkopotā statistika liecina, ka šogad pieaug tendence mainīt savu esošo tautības ierakstu. Jāatzīmē, ka Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums paredz, ka pilngadību sasniegusi persona tautības ierakstu var mainīt  tikai vienu reizi pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās. Novērots, ka visbiežāk esošais tautības ieraksts «krievs» tiek mainīts un iegūts tautības ieraksts «latvietis», «ukrainis», «ebrejs», arī «vācietis» un «polis».
    Vērtējot šo sadalījumu dzimumu kontekstā, jāsecina, ka gan personvārdu, gan tautības ierakstu tradicionāli biežāk maina sievietes. Šogad astoņos mēnešos personvārdu izvēlējušies mainīt 76% sieviešu un  24% vīriešu, savukārt tautības ierakstu – 63% sieviešu un 37% vīriešu.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Huligāns
  Huligāns
  pirms 1 gada

  Ļautiņi, kas notiek? Kāpēc krievs vairs negrib būt krievs? Nez kāpēc tā?

  Atbildēt
 2. vienkārši
  vienkārši
  pirms 1 gada

  Tāpēc , ka ir krievs.

atbildēt uz komentāru