Pieņemts lēmums par bijušā Krustpils novada skolu apvienošanu
INESE ZONE

Jēkabpils novada domes 28. aprīļa sēdē tika pieņemti divi lēmumi par bijušā Krustpils novada skolu apvienošanu. Par Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Mežāres un Vīpes pamatskolas  apvienošanu ar Sūnu pamatskolu iebildumu nebija, jo skolu kolektīvi atbalsta šo procesu un nav vecāku protestu. Savukārt pret Variešu sākumskolas pievienošanu Krustpils pamatskolai iebilst gan vecāku padome un daļa vecāku, gan pedagogi. Ar deputātu balsu vairākumu tika nolemts abas skolas apvienot. 
 
Lēmums esot pirmais solis ceļā uz lielākām pārmaiņām
     Pret  ieteikto skolu ap­vienošanu iebilda arī opozīcijas deputāti. Aivars Kraps sacīja, ka šis lēmums faktiski nerada nekādas izmaiņas, bet būtu jādomā ilgtermiņā, jo bērnu skaits, ko uzņem 1. kla­sē, bijušā  Krustpils novada skolās ar katru gadu sarūk – tie ir tikai daži bērni. Un būšot pilnīgi bezjēdzīgi, ja, tagad faktiski neko ne­mainot, skolas turpinās cīnīties par šiem dažiem bērniem. Tāpēc ar visām skolām esot jārunā par kardinālāku reorganizāciju. 
Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis sacīja, ka daļēji tam piekrīt, bet šobrīd ir jāpieņem kāds lēmums, jo to pieprasa Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), un šis būs tikai pārejas periods, lai sāktu kaut ko darīt. Par  Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas, Mežāres un Vīpes pamatskolas  apvienošanu ar Sūnu pamatskolu  nobalsoja 13 deputāti. J. Raščevskis balsojumā nepiedalījās, bet E. Serkova un  A. Kraps atturējās. 
    Par Variešu skolas apvienošanu ar Krustpils pamatskolu diskusija bija plašāka. Jau lemjot par šo jautājumu finanšu komitejā, izskanēja vecāku un pedagogu iebildumi. Tiesa, bija arī pretējs viedoklis, kas atbalstīja Variešu sākumskolas pievienošanu Krustpils pamatskolai, ko arī vecāku vārdā pauda Gusts Jansons. Par to BD jau ir informējusi. 
    Vecāku un pedagogu pārstāvji savu viedokli pau­da arī domes sēdē, sakot, ka, lai arī bijušas vairākas tikšanās ar domes vadību, vecāku un pedagogu viedoklis un bažas neesot uzklausītas. Sociālo, izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumu komitejas priekšsēdētāja Līga Kļaviņa piebilda, ka komitejā  šis apvienošanas variants tika noraidīts, bet pēc tam vēl ir bijušas tikšanās ar vecākiem un pedagogiem. Tā kā normatīvie akti paredz tādu iespēju, tieši uz domes sēdi sagatavots jauns lēmuma projekts par abu skolu apvienošanu, kur veiktas izmaiņas, ņemot vērā pedagogu bažas, un tiks saglabātas līdzšinējas mācību programmas un pedagogu darbavietas.
    Opozīcijas deputāti atkal runāja par to, ka ne­pieciešamas kardinālākas izmaiņas. Deputāts Jānis Raščevskis minēja, ka būtu jāslēdz Krustpils pamatskola, par ko savulaik jau diskutēts, jo neesot loģiski, ka lauku skola darbojas pilsētas teritorijā, un skolas audzēkņi, kas pamatā ir Jēkabpils bērni, varot apmeklēt Jē­kabpils skolas.  Tik un tā pēc dažiem gadiem būšot jāpieņem cits lēmums.  Bet ap­spriežamais lēmums nedošot nekādu pozitīvu efektu, jo būtībā viss paliek pa vecam. R. Ragainis atbildēja, ka tas viss bija jādara jau pirms 10 gadiem, bet, zinot, kāda ir deputātu attieksme pret mazo lauku skolu sa­glabāšanu, šis esot labs lēmums. L. Kļaviņa piebilda, ka ekonomiskā ietekme būs, jo ietaupījumu varot panākt ar pedagogu slodžu sadali un darba strukturēšanu.  Priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars norādīja, ka tagad jautājums par lauku skolu pilsētas teritorijā nav aktuāls, jo visi esam vienā novadā un par pilsētas bērnu mācīšanos Krustpils pamatskolā Jēkabpilij nav jāmaksā. Turklāt Krustpils pamatskola  stabili saglabājot savu statusu kopējā skolu tīklā ar gandrīz 200 audzēkņiem. De­putāte Elīna Serkova sacīja, ka deputātiem joprojām neesot bijusi iespēja iepazīties ar Variešu sākumskolas vecāku un pedagogu iebildumu vēstulēm domei, bet, kad pretēju viedokli uzrakstījis G. Jansons, tas gan popularizēts, bet G. Jansons esot  politiska persona – K. Sta­ra partijas biedrs. K. Stars atbildēja, ka arī E. Serkovai  varot pārmest, ka viņa savu viedokli pauž kā politiska persona. E. Ser­kova iebilda, ka viņa to nedara vecāku vārdā.  Dis­kusijām kļūstot asākām un deputātiem sākot kritizēt kolēģu pārstāvēto partiju nostāju, K. Stars sacīja, ka viņu (domāta Nacionālā apvienība) politiskā nostāja ir par mazo skolu saglabāšanu, bet oponentiem (apvienība «Kustība «Par!» un «Latvijas attīstībai») tā laikam esot mazo skolu likvidācija. Deputāts Ainars Va­silis atgādināja, ka ie­priekš – finanšu komitejā  – pedagogi un vecāki kā primāro iebildumu minējuši, ka negrib strādāt Krustpils pamatskolas direktores Vijas Stiebriņas vadībā, kas esot emocionāls, nevis pamatots arguments. Viņš vaicāja, vai viņi būtu ar mieru, ja skolas pievieno Sūnu pamatskolai un šo veidojumu vada V. Stiebriņa? Diskusijai kļūstot asākai, deputāts Aigars Nitišs kolēģiem atgādināja, ka tā jau sāk novirzīties no tēmas.
– Reforma nav ideāla, bet, lai to īstenotu daudz maz pieņemamu, vajag šo lēmumu, ar kuru spert pussoli. Tam ir savi plusi, jo juridiski apvienojam skolas. Lēmums nav galīgs, no šīm skolām kādas būs jāslēdz, jo ir IZM prasības. Bet ir jāsper pirmais solis un tad jāiet tālāk, – sacīja deputāts Ai­gars Nitišs.   
Vecāku pārstāve Sanita Kalniņa lūdza deputātus pieņemt tādu lēmumu, kas paredz pievienot Variešu sākumskolu pie Sūnu pa­matskolas. Šādu ierosinājumu izteica arī deputāte Elīna Serkova, bet viņas priekšlikums neguva deputātu vairākuma atbalstu. Savukārt, balsojot par Variešu sākumskolas apvienošanu ar Krust­pils pamatskolu, no 16 klāt­esošajiem deputātiem pret balsoja opozīcijas deputāti Māris Trušelis, Jānis Raščev­skis,  Aivars Kraps un Elīna Serkova, kā arī pozīcijas pārstāve Daina Kalve, bet  pozīcijas deputāte Aija Bojāre balsojumā atturējās. 
    Atbilstoši lēmumam apvienoto skolu, arī Variešu, skolēni turpinās mācīties līdzšinējās izglītības iestādes telpās. Pievienojot Variešu sākumskolu pie Krustpils pamatskolas, tiek saglabātas līdzšinējās skolu piedāvātās mācību programmas un pedagogu darba vietas. Variešu sākumskolas tiesības, saistības un manta pāriet Krustpils pamatskolai, tajā skaitā Krustpils pamatskola pārņem darba tiesiskās attiecības ar Variešu sākumskolas pedagoģisko un tehnisko personālu. 
    Lēmums stāsies spēkā ar brīdi, kad tiks saņemts Iz­glītības un zinātnes ministrijas saskaņojums. Pastāv iespēja, ka ministrija varētu izteikt kādus iebildumus. 

Visu rakstu lasiet BD 3. maija numurā

 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru