Plānots jauns apkures tarifs, kas līdzšinējo pārsniedz par 65,66%
INESE ZONE

SIA «Jēkabpils siltums» Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzis jaunu tarifu projektu, kas maksu par apkuri palielinātu līdz 97,01 eiro par megavatstundu, un sadārdzinājums tad būtu 65,66%. Ar jauno apkures sezonu no šā gada oktobra spēkā gan būs jau pērnā gada augustā apstiprinātais tarifs – 73,82 eiro par megavatstundu, bet tarifs, ko apstiprināšanai iesniedz tagad, būs spēkā no nākamā gada. 
        SIA «Jēkabpils siltums» valdes priekšsēdētājs Raits Sirmovičs skaidro, ka  ta­gad salīdzina plānoto tarifu ar šobrīd spēkā esošo, un tad atšķirība ir tik liela. Bet spēkā esošais neesot objektīvs, jo regulators to samazinājis atbilstoši  neparedzētiem ienākumiem, tāpēc tas ir tik zems. Šādi ienākumi rodoties, ja krītas kurināmā cena un arī cena enerģijai, ko iepērk no neatkarīgā ra­žotāja, un tad regulatoram tiek iesniegts projekts par atbilstošu tarifa samazinājumu. Regulatots to apstiprina pēc mēneša, un pa to laiku «Jēkabpils siltums» gūst ie­nākumus uz energoresursu ce­nu krituma rēķina, jo ne­var iekasēt mazāku maksu, pirms regulators nav to ap­stiprinājis. Tarifs, kas stāsies spēkā no oktobra – 73,82 eiro, esot daudz objektīvāks, bet tajā neesot varējuši iekļaut to, kas saistīts ar izdevumiem jauno katlumāju būvniecībai un izdevumiem par elektroenerģiju, kas būs jāpērk. Un pret šo tarifu jaunā tarifu projekta palielinājums nemaz nav tik liels. Turklāt  sabiedrisko pakalpojumu regulators pa­rasti  samazinot iesniegto tarifu apmēru, tā ka, visticamāk, tarifs būšot mazāks nekā 97,01 eiro.
        – Plānotais tarifs atbilst reālajām izmaksām. Ir jā­sedz kredīts, kas ņemts katlu­māju būvniecībai. Turklāt, pārtraucot ekspluatēt veco katlumāju, vairs nedarbojas koģenerācijas stacija. Ja agrāk uzņēmums pats saražoja sev nepieciešamo elektroenerģiju un to vēl pārdeva, tad tagad tā jāpērk. Tāpat mums tagad ir nodotas vēl trīs katlumājas – Bro­dos, Variešos un Mežārē. Ko­pā ar pērn nodotajām katlumājām Spuņģēnos un Kū­kās tās jau ir piecas. Tas arī rada jaunas izmaksas. Arī pa­gastos par apkuri maksā to pašu tarifu ko Jēkabpilī, – stāsta SIA «Jēkabpils siltums» valdes priekšsēdētājs Raits Sirmovičs. 
Viņš arī skaidro, ka jaunais tarifs, kas tagad nodots regulatoram, nav saistīts ar tarifa mainīgās komponentes izmaiņām, kad tarifs mainās līdz ar energoresursu cenām, kā tas jau vairākkārt ir ticis mainīts iepriekš. Tas ir pamata tarifa projekts, bet arī tajā būs saglabāta mai­nīgā daļa – atkarīga no energoresursu cenas, kad bez garā pamata tarifa apstiprināšanas procesa var veikt atbilstošas tarifa izmaiņas mēneša laikā. Tātad arī šis tarifs, iespējams, tiks mainīts atkarībā no izmaiņām energoresursu tirgū. 
         Šopavasar informējot ar jau­nās Tvaika ielas biomasas katlumājas oficiālo atklāšanu, pašvaldība kā projekta ietvaros sasniegtos ieguvumus minēja: fosilā kurināmā aiz­vietošanu ar atjaunojama­jiem energoresursiem; mo­dernu siltumenerģiju ra­žo­jošo vienību ar 8 MW jau­du; paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti no atjaunojamajiem resursiem un to īpatsvaru kurināmā bilancē; SIA «Jēkabpils siltums» izmaksu optimizēšanu un paaugstinātu siltum­apgādes drošību.
         Projekts «Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī» tika realizēts, izmantojot Eiropas Savienī­bas un Kohēzijas fonda līdzfi­nansējumu. Tā kopējās izmaksas ir 7 081 791,14 eiro bez PVN, no kuriem 2 651 609,55 eiro ir Kohēzijas fon­da finansējums. Pārējam finansējumam Jēkabpils no­vada pašvaldība ir sniegusi galvojumu kapitālsabiedrībai  aizņēmuma saņemšanai. SIA «Jēkabpils siltums» ir noslēdzis aizdevuma līgumu ar Valsts kasi uz 30 gadiem.
     Līdz šim, kad apkures tarifs Jēkabpilī bija viens no ze­mākajiem, un informējot par jaunas šķeldas katlumājas būvniecību un uzsākto dar­bību, tika minēts, ka mo­dernās tehnoloģijas ir ekono­miskas, un tas pozitīvi ie­tekmē tarifu. Tagad runā par to, ka  tarifu veido ne tikai ražošanas izmaksas, bet arī kredīta maksājumi un citi izdevumi. 
 
    Uzziņai 
 Šobrīd spēkā esošais tarifs
No 2024. gada 12. februāra SIA «Jēkabpils siltums» siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs (bez pievienotās vērtības nodokļa): siltumenerģijas ražošanas tarifs – 43,57 EUR/MWh; siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 16,19 EUR/MWh; siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 0,09 EUR/MWh; siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,48 EUR/MWh) – 60,33 EUR/MWh.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. ciniķis
  ciniķis
  pirms 4 dienām

  Urrā, domes un siltumtīklu vepri grib ēst

  Atbildēt
 2. prusaks
  prusaks
  pirms 3 dienām

  Pagaidām tas nevienu īpaši neinteresē, jo var baudīt vasaras saules siltumu ( karstumu) .

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru