Sēlpilī domes vadībai nākas pasvīst, jo jautājumu ir ļoti daudz
INESE ZONE

16. aprīlī Sēlpils tautas namā Jēkabpils novada do­mes vadība tikās ar Sēlpils un Salas pagasta iedzīvotājiem.  Pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Raivis Ra­gainis, viņa vietnieki Kārlis Stars, Aivars Vanags, Alfons Žuks, domes deputāts un komiteju vadītājs Ainars Vasilis, izpilddirektors Uldis Skreivers un izpild­direktora vietniece Anita Moskovska. Ja citviet iepriekš rakstiski pašvaldībai bija uzdoti trīs–pieci jautājumi, tad šoreiz pirms tikšanās bija saņemti 30 jautājumi, un iedzīvotāji tos aktīvi uzdeva arī tikšanās laikā.   
 
Interesējas par Zvejnieklīča un citu teritoriju uzturēšanu
     Daļa rakstiski iesniegto jautājumu bija par teritoriju apsaimniekošanu. Piemē­ram, tika vaicāts, cik naudas šogad ir atvēlēts Salas pa­gasta iestāžu puķu do­bēm pie Salas vidusskolas, Salas tautas nama, bērnudārza «Ābelīte», Biržu tautas nama un pamatskolas? R. Ragainis informēja, ka māju apsaimniekošanas budžetā Sēlpils pagastam šim nolūkam ir 1 500 un Salai – 3 000 eiro. Bija arī jautājums, cik naudas ir atvēlēts Zvej­nieklīča uzturēšanas vajadzībām? Kā skaidro domes vadība, pa­gasta pašvaldībai ēku ap­saimniekošanai un uzturēšanai šogad atvēlēti 29 853 eiro, kur 5 000 ir ēku un teritorijas uzturēšanai un labiekārtošanas darbiem, tāpat no kopsummas jāsedz izdevumi par apsardzes pakalpojumiem, dzeramā ūdens monitoringu «Līku­mos», laivu piestātnes montāžu un demontāžu Zvej­nieklīcī, un Zvejnieklīcim kopumā ir piešķirti ap 15 000 eiro. Par šīs tāmes izmantošanu, tāpat kā par puķu dobju uzturēšanu, atbildot konkrētā pagasta pārvaldnieks. Tāpēc daudz precīzāk uz šādiem jautājumiem varot atbildēt pārvaldnieki. 
    Arī šoreiz tika uzdots jautājums, kas izskanēja jau pirms gada, domes vadībai tiekoties ar iedzīvotājiem Salas tautas namā. Tas bija par to, vai Salas vidusskolas bērnu vecāki saņems kompensāciju par transporta izdevumiem par 2021./2022. mācību gadu? R. Ragainis minēja, ka Salas vidusskola nav iesniegusi transporta biļetes, ko paš­valdība varētu apmaksāt. Biržu pamatskolā tas izdarīts, un tur problēmu ne­esot. A. Žuks skaidroja, ka agrāk Salas novadā biļetes, ko pirka, lai bērni dotos uz skolu, skolā tika savāktas un nodotas sociālajam dienestam, un šo naudu atmaksāja. Pēc novadu reformas pērn ticis skaidrots, ka biļetes jāsavāc un jāiesniedz pašvaldībā. Taču Salas vidusskolā biļetes neesot savāktas. Pēc tam piedāvāts bēr­nu apmeklējumu pašvaldībai pamatot ar izrakstiem no e-klases, bet tos nevar iz­mantot kā pierādošu dokumentu, tāpēc nebija likumīga pamata segt biļešu iz-maksas. Viens no jautājumiem bija, kāpēc netiek nodrošināta peldēšanas ap-mācība Salas  vidusskolas un Biržu pamatskolas bērniem? R. Ragainis un A. Žuks skaidroja, ka peldēšanas mācības vēl nevienā skolā nav uzsāktas. Tās notiks maijā, kad viena 2. kla­­se brauks peldēt no Salas vidusskolas un arī Biržu pamatskolas. Savukārt  septembrī braukšot vēl vie­na klase. Jāpiebilst, ka pašvaldība jau otro gadu nav vienojusies ar vietējā «SPA Citrus» īpašnieku par peld­baseina izmantošanu. Ir rīkots iepirkums par bērnu peldēšanas mācību organizēšanu, un skolēnus ved uz Līvānu vai Ilūkstes baseiniem. 
 
Iedzīvotāji arvien neapmierināti ar pagasta pārvaldnieka darbu
Tāpat kā pirms gada Salā, arī šogad Sēlpilī iedzīvotāji kritizēja Salas pārvaldes vadītāja Raimonda Jau­dzema darbu. Viņš uz tikšanos nebija ieradies, un do­mes vadība sacīja, ka tam ir attaisnojoši iemesli. Izpild­direktora vietniece Anita Moskovska, kas atbild par pagastu pārvalžu vadītāju darbu, uzskaitīja Sēlpilī un Salā paveikto, par ko atbild pagasta pārvaldnieks. Viņa sacīja, ka divi pirmie jaunā novada pašvaldības darba gadi pagājuši, risinot jautājumus, kas saistīti ar visu procesu vienādošanu un pāreju uz centralizētiem iepirkumiem. Tagad esot laiks sākt vērtēt pagastu pārvaldnieku darbu. Vēr­tēšot visus pārvaldniekus, arī R. Jaudzemu. Šobrīd secinājums esot, ka vairāk vai mazāk labi ar saviem pienākumiem tiek galā visi pārvaldnieki.  Iedzīvotāji vaicāja, kāpēc vispār R. Jaudzemu no Ābeļiem pārcēla uz Salu un Sēlpili?  Viņuprāt, tas noticis tāpēc, ka no Salas un Sēlpils pagasta domes pozīcijā nav neviena deputāta, kas aizstāvētu šo pagastu intereses. Kāpēc tad citur esot daudz izdarīgāki pārvaldnieki, par kuriem iedzīvotāji neko sliktu nesaka? 
    A. Vanags minēja, ka tā gluži nav, arī citur esot kādi iebildumi par pārvaldnieku dar­bu, arī Ābeļu pagastā, kur tagad ir cits pārvaldnieks. A. Vasilis sacīja, ka pēc novadu reformas paš­valdībai atbilstoši normatīvajiem aktiem bija jāstrādā ar tiem darbiniekiem, kas bija apvienotajos novados, piedāvājot viņiem darbu. Kad noticis konkurss uz pārvaldnieku amatiem, R. Jau­dzemam atbilstoši kritērijiem bijis labākais vērtējums, tāpēc viņu apstiprinājuši darbā vienā no lielākajiem pagastiem – Salā. Iedzīvotāji to­mēr iebilda, ka jau sen esot neapmierināti ar slikto ko­munikāciju ar R. Jaudze­mu un viņa attieksmi. Viņš izvairoties no kontakta ar iedzīvotājiem, neuzklausot sūdzības un ierosinājums un katrā situācijā sakot, ka viņam nav naudas, ka viņš neko nezina, lai cilvēki vāc parakstus un vēršas novada domē. Bet vai tad pārvaldniekam pašam šī informācija nav jānodod domei? Vai pašam nav jāapzina situācija un jāizstrādā veicamo darbu plāns? Kāds iedzīvotājs mi­nēja, ka agri pavasarī sūdzējies pārvaldniekam par aizsērējušajām caurtekām un grāvjiem, kuru dēļ applūst ceļš un viņa īpašums, bet nesekojusi nekāda reakcija, un nekāda atbilde arvien nav saņemta. R. Ragainis atbildēja, ka gadījumos, kad iedzīvotāju  vajadzības un problemātiskas  situācijas nerod risinājumu, viņi var vērsties pašvaldībā. Bet nevarot solīt, ka tāpēc jau rīt nomainīs pagasta pārvaldnieku.  
 
Vis rakstu lasiet BD 23. aprīļa numurā

iesaki šo rakstu:

Komentāri (9)

 1. Kāpēc klusē
  Kāpēc klusē
  pirms 2 mēnešiem

  Nu ko,Raimondu palūdza uzrakstīt atlūgumu,drīz bus cits

  Atbildēt
 2. Fakts
  Fakts
  pirms 2 mēnešiem

  Vienam tik ļoti kauns, ka sēž nodurtu galvu

  Atbildēt
 3. Vai vai
  Vai vai
  pirms 2 mēnešiem

  Viens aizmidzis pie galda,otrs jau apenes salicis ceļasomā uz Eiropas koridoriem un var visu apsolīt. Šķība greiza mums tā vadība,vieni solījumi.

  Atbildēt
 4. Vaidētājam
  Vaidētājam
  pirms 2 mēnešiem

  Nu domā taču reāli! Ragainim Mēness tuvāk nekā Eiroparlaments. kaut ka'di frukti jau sarakstā jāieraksta, tad nu šo arī ierakstīja. Kas reāli par viņu balsos? Tad jau drīzāk Taratorka tur iesprauksies caur adatas aci

 5. Vaidētājam
  Vaidētājam
  pirms 2 mēnešiem

  Taratorka jā. Viņa visas pensionāres apskrējusi, apglaudījusi. Visos pasākumos pirmajās rindās sēd ar dežūrsmaidu sejā. Kā vaigi nesāp no tādas samākslotas smaidīšanas? Nez cik ta balsu vajag salasīt, lai tiktu eiroparlimentā?

 6. Fakts
  Fakts
  pirms 2 mēnešiem

  Būtu smieklīgi, ja kaut kāds izbijis autosacīkšu tiesnesis iesēstos Eiroparlamentā...

 7. Vērotājs
  Vērotājs
  pirms 2 mēnešiem

  Jauno novadu izveidoja, notika pārvaldnieku, saimn vadītāju vērtēšana, izvēlējās tos labākos. Bet, skatoties uz viņu darbiem un regulārām cilvēku sūdzībām neviļus rodas jautājums, tad kādi ir šie paši vērtētāji?? Murgs kaut kāds, ne novads!

  Atbildēt
 8. Juris
  Juris
  pirms 2 mēnešiem

  Kāpēc Salā nav nosiltināta NEVIENA daudzdzīvokļu māja????

  Atbildēt
 9. Gita
  Gita
  pirms 2 mēnešiem

  Tāpēc,ka pašiem iedzīvotājiem jānibalso,ka grib siltināt,nobalsot,ka ņems kredītu un cik gatavi maksāt katru mēnesi

Pievienot komentāru