Sunākstē skulpturālā ansambļa «Gaismas vārti» pamatnē iemūrē laika kapsulu
ILZE BIČEVSKA

Sestdien, 13. maijā, Sunākstes mācītājmuižas parkā notika ikgadējā talka, ko organizē Stendera biedrība sadarbībā ar Sunākstes evaņģēliski luteriskās baznīcas draudzi. Vairākas stundas talcinieki strādāja pie baznīcas apkārtnes, Stendera «Augstas gudrības grāmatas takas», avotiņa apkārtnes sakopšanas, zāles izpļaušanas, izzāģēto krūmu savākšanas un citiem apkārtnes labiekārtošanas darbiem. Šogad talkas diena bija īpaša ar to, ka šajā dienā notika arī  laika kapsulas ar vēstījumu nākamajām paaudzēm iemūrēšana tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga veidotā skulpturālā ansambļa «Gaismas vārti» pamatnē. Skulpturālais ansamblis, kas uzstādīts agrākās mācītājmuižas vietā, veltīts akadēmiķim Jānim Stradiņam, Trešās atmodas idejiskajam veicinātājam un Sēlijas atdzimšanas aktīvam atbalstītājam. 
      Pie Sunākstes baznīcas talkas sestdienā bija savietots daudz automašīnu, kā arī vairāki lielie autobusi, kas šurp bija atveduši talkotājus no Latvijas malu malām. Kādas kundzes, piemēram, bija atbraukušas no Jelgavas un Jūrmalas, tie talkotāji, kuri šurp dodas palīgā regulāri, bija līdzi ņēmuši paši savus darbarīkus un paši zināja savu darāmo. Tal­cinieku vidū bija daudz jaunatnes: skolēni un studenti no Rīgas skolām, augst­­skolām un biedrībām, tāpat bija arī talkotāji no pašu novada – skolēni, Vie­sītes muzeja «Sēlija» un kultūras centra «Sēlija», pašvaldības darbinieki. 
    Puiši no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases BD pa­stāstīja, ka esot labi pa­strādājuši, jūtoties gandarīti, ka paklausījuši savu latviešu valodas un literatūras skolotāju, kura bijusi iniciatore šim braucienam uz talku Sunākstē. 
     Grābuši lapas, pļāvuši zāli, izlikuši putnu būrus. Jaunieši teica, ka Sunākstē esot pirmo reizi, un atzina šo vietu skaistu esam. Stās­tīja, ka paguvuši ne tikai patalkot, bet arī iepazīties ar «Augstas gudrības taku». Citi Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases puiši no bērzu jaunaudzītes vāca izretinātos (izzāģētos) kociņus un uzrunāti atbildēja, ka šis darbs viņiem neesot grūts. Vēlmi doties uz līdz šim nezināmo Sunāksti esot pastiprinājis skolotāju solījums par šo «mācību stundu» brīvā dabā un darbošanos talkā atalgot ar trim desmit ballu atzīmēm: latviešu valodā, literatūrā un vēsturē. Arī laba motivācija. 
Savukārt ceļā uz skulpturālo ansambli «Gaismas vārti» satiktie akadēmiskās vienības «Austrums» biedri stāstīja, ka esot strādājuši pie avotiņa apkārtnes labiekārtošanas, kur izlikuši pamatni un soliņus. 
     – Mūsu vienības pārstāvji te strādā, kopš vien talkas te notiek un turklāt katru gadu. Jāpiezīmē, ka Pēteris Stradiņš ir «Austruma» vecbiedrs. Tā ka talkas Sunākstē ir stabila mūsu vienības tradīcija. Žēl, protams, ka uz šo pusi grūti nokļūt ar sabiedrisko transportu. Tas reizēm ir bijis traucēklis ierasties tiem talciniekiem, kuri citādi būtu vēlējušies te būt, – stāsta sastaptie. Jaunie cilvēki Sunākstes pusi atzina par skaistu vietu un uz jautājumu, vai nākotnē kāds no viņiem būtu ar mieru te arī apmesties uz dzīvi, atbildēja, ka jau pieminētais sa­biedriskā transporta, kā arī asfalta trūkums tam patlaban ir nopietns traucēklis, bet citādi – varot padomāt.
     Pie skulpturālā ansambļa rosījās arī tā autors Ojārs Arvīds Feldbergs. – Patla­ban viss ansamblis uzstādīts un nostiprināts, bet vēl man būs jāuzrauga apkārtnes bruģēšana pie skulptūrām. Te izliksim akmeņus divās krāsās: bruģis gaišajā krāsā, tādā pašā kā vidū esošā Spānijas granīta kolonna, ies, simbolizējot gaismas starus, caur šiem atvērumiem sašķeltajā Latvijas laukakmenī, savukārt pārējā pamatne būs dabīgo laukakmeņu klājums. Man liels prieks gan par šo sadarbību ar pasūtītāju tā­pēc, ka šis bija viens no aizvadīto gadu lielākajiem darbiem, gan par to, ka es varēju brīvi un radoši izpausties kā mākslinieks, jo pasūtītājs manu ideju saprata un pilnībā atbalstīja. Tāda abpusēja sapratne ir retums, – stāsta tēlnieks.
      – Lieliska talka! Lai arī netrūka palīgu katru gadu, tomēr šogad to ir īpaši daudz. Rekordskaits! Laiks arī mūs lutina: saule, silts. Un galvenais – mēs esam spējuši aizvadīto gadu laikā praktiski tikai ar sabiedriskiem spēkiem, kā arī ar zināmu pašvaldības atbalstu šo visu paveikuši. 9. septembrī mēs atkal gaidīsim pie sevis ciemiņus, kad notiks šīs viedvietas «Gaismas vārti» svinīgā atklāšana, kā arī atzīmēsim Sunākstes dziedāšanas svētku 150. gadadienu. Tas iezīmēs tādu kā apļa noslēgumu, jo šogad ir arī Dzies­musvētku 150 gadi. Es ticu, ka šī vieta nākotnē būs svarīga ne tikai Sēlijas ļaudīm, bet tā organiski iezīmēsies arī Latvijas kopīgajā kartē, – savus iespaidus pau­da viens no talkas Sunākstē organizatoriem, Stendera biedrības valdes loceklis, Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas katedras profesors, P. Stra­diņa klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēteris Stradiņš. 
      Viņš arī bija svinīgā kapsulas iemūrēšanas pasākuma vadītājs un ievadrunā ne­daudz ielūkojās Sunākstes mācītājmuižas parka labiekārtošanas vēsturē. 
– Pēdējos desmit gadus talkas te notiek regulāri, piesaistot cilvēkus no visas Latvijas. Kopš 2014. gada te sākās mērķtiecīga vides iekārtošana, kad izveidojām «Bildu ābices» taku Vecā Sten­dera 300 gadiem par go­du, kas nu uzlabota jaunā izskatā. Ar Jāni Dimitrijevu nesen spriedām, kā te viss ir izmainījies – no krūmos ie­au­gušas vietas līdz tam, ko redzam patlaban, kas paveikts pašu spēkiem, un patlaban atrodamies pilnīgi citā ainavā. 2019. gadā radās šā skulpturālā ansambļa ideja, 2021. gadā sākās darbs pie tā izveides. Paldies Jēkabpils novada pašvaldībai par palīdzību, ierīkojot ceļu, lai šos lielos, divpadsmit līdz sešpadsmit tonnu smagos pilonus te varētu ievest. Mana tēva, akadēmiķa Jāņa Stradiņa devīze bija «Gutta cavat lapidem» – «Piliens izdobj akmeni». Šis akmens ir kā simbols tam, kā gara gaisma spēj sašķelt pretestību, – sacīja Pēteris Stradiņš. 
      Uzrunu skulpturālā an­sambļa «Gaismas vārti» kapsulas likšanas dienā teica arī Valsts prezidents Egils Le­vits, kurš uzsvēra, ka ir pagodināts šajā dienā būt Sēlijas kultūrvēsturiskā no­vada garīgajā centrā un īpašajā akadēmiķa Jāņa Stradiņa piemiņas vietā. 
 
  Visu rakstu lasiet BD 16. maija numurā

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. Fredis
    Fredis
    pirms 1 gada

    Jā, gan J.Stradiņš gan Vecais Stenders ir pelnījuši atzinību un piemiņu .

    Atbildēt

Pievienot komentāru