Tiesa noraida SIA «Zeng» prasību
INESE ZONE

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos Kārlis Stars informē, ka ekonomisko lietu tiesa noraidījusi Jēkabpils Valsts ģimnāzijas (JVĢ) būvnieka SIA  «Zeng» prasību par tiesisko aizsardzību. 
      – SIA «Zeng» ir iesūdzējis domi tiesā, apstrīdot līguma laušanu ar viņiem kā tādu, un arī lūdzis ierobežot jebkādas domes tālākas darbības ar objektu. Kā zināms,  pēc līguma laušanas dome pārņēma būvobjektu. Tika veiktas darbības būvniecības informācijas sistēmā, atceļot SIA «Zeng» un viņu speci­ālistus no būvniecības procesa, jo līgums ir lauzts. Par to ir bijusi gara sarakste ar Vi­des aizsardzības un re­ģi­onālās attīstības ministriju un dažādām iestādēm, kur  «Zeng» ir sūdzējies par do­mes rīcību kā ļoti negatīvu un nepareizu. «Zeng» pat caur mazo un vidējo uzņēmēju atbalsta organizāciju sa­vu viedokli pauda Saeimas tautsaimniecības komisijā par Jēkabpils novada domes barbarisko attieksmi. Bet tagad  rezultāts ir tāds, ka tiesa 5. jūlijā ir nolēmusi noraidīt SIA «Zeng» pieteikumu par pagaidu tiesisko aizsardzību, kas domei liegtu veikt darbības ar objektu. Kā pamatojumu noraidījumam tiesa min to, ka «Zeng» izvēlētais pagaidu aizsardzības līdzeklis nav samērīgs pret atbildētāja tiesību ierobežojumu. Tātad  tika ņemts vērā, ka sabiedrības  – skolēnu un viņu vecāku, pedagogu –  intereses ir bū­­tiskas un JVĢ viņiem ir no­zīmīgs objekts. Mēs  – do­mes pārstāvji – piedalījāmies tiesas sēdē  un aizstāvē­jām savu viedokli. Re­zultātā jauns JVĢ būvniecī­bas iepirkums varēja sekmīgi notikt, – sacīja Kārlis Stars. 
    Viņš pastāstīja, ka ir atvērts būvniecības iepirkums un ir divi pretendenti:  SIA «Jēkabpils PMK»  ar ap­tuveni 5,2 miljoni eiro izmaksu piedāvājumu un Dau­gavpils  SIA «Lagron» (viens no lielākajiem būvniecības uzņēmumiem Latgalē) ar aptuveni 5,9 miljonu būvniecības izmaksām. 
      – Tā ir summa par atlikušajiem darbiem. Piedāvā­jums liecina par būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, bet jāņem vērā arī tas, ka izmaksas rada fakts, ka JVĢ būvobjektā ir uzrakstīti astoņi defektu akti. SIA «Zeng» tika informēts par defektiem, un tie būtu bijis jānovērš 10 dienu laikā vai jāuzsāk to novēršana, bet būvnieks to ignorēja.  Minētie de­fekti būs jālabo jaunajam būvniekam. Tas ir papildu apjoms, sevišķi jumta defektu labošana, jo ir bažas, ka jumta seguma loksnes būs jādemontē un  jāpārskrūvē. Jaunajam būvniekam būs jāuzņemas atbildība par visu iepriekš paveikto. Tagad no­tiek iepirkuma vērtēšana. Ce­ram, ka process būs bez pārsūdzībām no pretendentu puses. Ja tā, tad septembrī varētu uzsākt būvniecību – informēja Kārlis Stars. 
      Vaicāts, vai pašvaldība va­rētu lemt par labu «Jē­kab­pils PMK», kas piedāvā ze­māko cenu, K. Stars sacīja, ka publiskos iepirkumos ir jāievēro zemākās cenas prin­cips un  5,2 miljoni ir labāka cena nekā 5,9 miljoni.  Viņš minēja, ka «Jēkab­pils PMK» praksē esot pierādījis, ka  uz viņiem var pa­ļauties un viņi strādā operatīvi un atbild par savu darbu. 
    K. Stars piebilst, ka šajā mācību gadā JVĢ darbu jaunajās telpas neuzsāks,  bet, arī nelaužot līgumu ar  «Zeng», tas nebūtu izdevies. 
     Vaicāts par tiesu darbiem par līguma laušanu ar SIA «Zeng», ko uzņēmums arī apstrīdēja, K. Stars sacīja, ka  process turpinās. Tiesa būs 12. oktobrī. Taču neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts, labā ziņa esot tā, ka   tas neietekmēs  darbu pa­beigšanu ģimnāzijā un sa­darbību ar jauno būvnieku. Ja tiesa lemšot, ka līgumu nevarēja lauzt, «Zeng» varēs pretendēt uz  kompensāciju nesaņemtās peļņas apmērā. Ja  taisnība būs domei, tad dome piedzīs kompensāciju. Tiesāšanās process varot ieilgt, bet svarīgi, ka tagad darbs objektā turpināsies.      
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (3)

 1. re kā
  re kā
  pirms 1 gada

  «Zeng» tagad tēlos "cietējus", kuriem galviņa jānoglauda. Piedzīt no viņiem visu iespējamo un patriekt elles ratā tādus "būvniekus" !

  Atbildēt
 2. GedertsPiebriedis
  GedertsPiebriedis
  pirms 1 gada

  Kaukā bišķ to zeng žēl palik. Kauko jau viņ darij.Es tik brīnas, kapec Oškalns nepiedāvajas.

  Atbildēt
 3. Bobis
  Bobis
  pirms 1 gada

  Nu tad abi Māri varēs parādīt uz ko ir spējīgs jpmk, kā tik kosmoss pa vidu neiznāk.

  Atbildēt

atbildēt uz komentāru