Tiesai nodota krimināllieta pret nupat amatā apstiprināto Jēkabpils novada izpilddirektoru Uldi Skreiveru
INESE ZONE

Jau informējām, ka Jēkabpils novada izpilddirektora amatā apstiprināts līdzšinējais Līvānu novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers (attēlā). Jēkabpils novada domes opozīcijas deputāti un deputāts Andrejs Gavrilovs balsoja pret. Opozicionāru iebildumu pamatā bija tas, ka pret U. Skreiveru ir uzsākta krimināllieta. Savukārt U. Skreivers sarunā ar BD šo lietu nosauca par safabricētu.
 
«Mani izmeta no komjaunatnes»
    Opozīcija domes sēdē sīki iztaujāja U. Skreiveru arī par citiem jautājumiem un viņa biogrāfiju. 
    – Esmu dzimis 1964. gadā un visu mūžu nodzīvojis Līvānos. 1983. gadā pa­beidzu Līvānu 1. vidusskolu un iestājos Rīgas Politeh­niskajā institūtā Arhitek­tūras–būvniecības fakultātē. Divus gadus nodienēju pa-domju armijā un 1990. gada absolvēju tolaik jau Rīgas Tehnisko Universitāti, aizstāvot diplomdarbu – sporta zāles piebūvi pie Rīgas 5. vi­dusskolas. Pirmā darbavieta man bija Republikāniskais māju būves un celtniecības trests, kur ieņēmu inženiera tehnologa amatu. Šī iestāde nodarbojās ar Līvānu māju būvniecību un veica projektēšanas darbus Latvijā un citās tā laika PSRS republikās. Nostrādāju tur līdz 1994. gadam, kad šī iestāde tika likvidēta. Kopš 1994. gada strādāju AS «Līvānu stikls» par ražošanas daļas vadītāju. Tad gadsimtu mijā bija neliels posms privātbiznesā, bet no 2002. gada strādāju Līvānu novada domē. Sākumā par būvinženieri, saimniecības daļas vadītāju un būvinspektoru, bet no 2005. gada – par Līvānu novada domes izpild­direktoru. Atbildības joma bija ļoti plaša, jo novads bija salīdzinoši mazs, un no sākuma bija politika strādāt ar maksimāli mazu darbinieku skaitu un esošos noslogot pēc iespējas vairāk, – ar sevi iepazīstināja Uldis Skreivers.
    Aicināts īsumā izklāstīt savu pašvaldības pārvaldības vīziju un prioritātes, U. Skreivers sacīja, ka neuzskata sevi par cilvēku no malas attiecībā uz Jēkabpils novadu. 
    – Mūsu valsts ir maza, un mēs esam kaimiņi. Redzu, ka Jēkabpils pēdējos gados strauji attīstās. Notiek būvniecība, kultūras pasākumi. Jums ir senas tradīcijas un sakari, jo visa teritorija savulaik ir bijusi Jēkabpils rajons. Un tie, manā skatījumā, nav zuduši. Mans viedoklis ir tāds, ka Jēkabpils novada iedzīvotājam, vienalga, kurā pagastā vai pilsētā viņš dzīvo, jebkurš pakalpojums pašvaldībā jāsaņem tādā pašā kvalitātē kā Jēkabpils pilsētā, – sacīja Uldis Skreivers. 
    Deputāte Elīna Serkova interesējās, pēc kādiem kritērijiem U. Skreivers vērtēs savu darbu, cik liela ir viņa pieredze un kādi lielākie sasniegumi darbā? U. Skrei­vers sacīja, ka svarīgi, lai ir apmierināti darba devēji, un galvenie darba devēji izpild­direktoram būs Jēkabpils novada iedzīvotāji un, otrkārt, pašvaldības deputāti. Viņš minēja, ka Līvānu dome ir attīstījusi daudz jaunu objektu un ierosmju, un arī viņš tur esot pielicis roku. Kā lielāko sasniegumu viņš minēja to, kas, viņaprāt, nav iz­devies nevienai citai paš-valdībai, ka, izmantojot spraugu Latvijas un ES normatīvajos aktos, izdevies Līvānos noasfaltēt praktiski visus daudzdzīvokļu namu iekšpagalmus. Uz E. Ser-kovas jautājumu, ko darīt, lai novadā nebūtu nomaļu, atbilde bija, ka Līvānos tas bijis vienkārši, jo domes vadība, arī viņš pats, dzīvojusi pagastos. Galvenais instruments esot budžets, un, veidojot budžetu, katru gadu vērtēja, kur nepieciešams investēt. Vienu gadu skolu remontēja un citus darbus veica vienā pagastā, otru gadu –  citā. To vajagot da­rīt līdzsvaroti un  runāt un tikties ar iedzīvotājiem, un šo politiku skaidrot. E. Serkova vaicāja, kādas ir U. Skreivera stiprās puses? 
   – Esmu daudz mācījies dzīvē un ieguvis pamatspecialitāti un no 2005.  līdz 2008. gadam – Latvijas Uni­versitātē   vides un pārvaldības specialitāti, un uzskatu, ka esmu atvērts visam jaunajam. Līvānu novadā ar visiem pieejamajiem resursiem ir paveikts daudz jaunu progresīvu lietu, sākot ar modernu ielu apgaismojuma vadības sistēmu, kas nu jau ir  puspilsētā. Vieni no pirmajiem Latvijā ieviesām domes autotransporta iz­mantošanas uzskaites un vadības sistēmu. Esmu pietiekoši principiāls, kā dēļ dažreiz esmu cietis, un protu panākt rezultātu dar­bā, – teica Uldis Skrei­vers.
      Uz deputāta J. Raščevska jautājumu, kāds ir aiziešanas iemesls no Līvāniem, jaunais izpilddirektors atbildēja, ka katram stāstam reiz pienāk beigas. 17 gadi vienā vietā mūsdienu apstākļos esot ļoti daudz. Viens no iemesliem aiziešanai esot bijis izaugsmes iespēju meklējums. J. Raščevskis arī gribēja zināt, kā U. Skreivers vērtē Jēkabpils novada ad­ministratīvo struktūru. – Tā ir ārkārtīgi plaša un dažās jomās, manā skatījumā, sadrumstalota. Varētu būt arī kaut kādas reorganizācijas, bet tas ir šā brīža viedoklis, – uzskata Uldis Skreivers.
     Deputāte Līga Kļaviņa jautājumus neuzdeva, bet izteica pateicību U. Skrei­veram, ka viņš pieteicies   izpilddirektora konkursam, jo viņam ir plaša profesionāla pieredze, un pozitīvā pieredze no Līvāniem varētu būt noderīga Jēkabpils novadā. 
    A. Kraps interesējās, vai U. Skreivers nav kādas  partijas biedrs un vai ir ziedojis kādam politiskam spēkam pēdējā laikā? – Biju komjaunietis, bet mani izmeta no komjaunatnes.  2003. gadā iestājos Tautas partijā un divus gadus biju partijas biedrs. 2003. un 2004. gadā, ja nemaldos, ziedoju Tautas partijai 300 latus. 
 
Visu rakstu lasiet BD 10. maija numurā
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru