Valsts meža dienestam turpmāk būs piecas teritoriālās struktūrvienības
Sagatavoja J. Apīnis

Sākot ar 2024. gada 1. aprīli, Valsts meža dienesta (VMD) struktūrā un darba organizācijā paredzētas izmaiņas. Līdzšinējo desmit virsmežniecību vietā būs piecas, savukārt dienesta pakalpojumi tiks sniegti 27 klientu apkalpošanas vietās Latvijā. Par to informē VMD  sabiedrisko attiecību vadītāja Iveta Pavziniuka. 
    Pārmaiņas skaidro VMD ģenerāldirektors Arvīds Ozols: «Strukturālā optimizācija tika veikta, realizējot mūsu stratēģijā izvirzīto mērķi – izveidot efektīvu iestādes struktūru. Esam ņēmuši vērā tādus faktorus kā digitālās vides un e-pakalpojumu attīstība, kā arī kopējo valsts pārvaldes virzību efektivitātes un birokrātijas mazināšanas virzienā. Noteiktas pārmaiņas dienesta darba organizācijā veiktas, rūpējoties par dienesta nodarbināto slodžu izlīdzināšanu, aizvietojamības nodrošināšanu un atalgojuma sistēmas pilnveidošanu.»
   Ar 1. aprīli VMD struktūrā noteiktas šādas iz­mai­ņas:
    Ziemeļkurzemes virsmežniecības un Dienvidkurze­mes virsmežniecības funkcijas pārņem Kurzemes virsmežniecība ar administrācijas telpām Raiņa ielā 17, Talsos.
    Zemgales virsmežniecības un Rīgas reģionālās virsmežniecības funkcijas pārņem Centra virsmežniecība ar administrācijas telpām Brīvības ielā 129B, Ogrē.
     Sēlijas virsmežniecības un Dienvidlatgales virsmežniecības funkcijas pārņem Dienvidu virsmežniecība ar administrācijas telpām Kriš­jāņa Valdemāra ielā 7, Dau­gavpilī.
     Austrumlatgales virsmežniecības un Ziemeļ­austrumu virsmežniecības funkcijas pārņem Austrumu virsmežniecība ar administrācijas telpām Bērzpils ielā 62, Balvos.
     Ziemeļvidzemes virsmežniecības un Centrālvid­zemes virsmežniecības funkcijas pārņem Vidzemes virsmežniecība ar administrācijas telpām Dārzu ielā 4, Cesvainē.
    Klientu apkalpošanas vietas tiek saglabātas 27 līdzšinējo mežniecību atrašanās vietās. Klientu pieņemšanas dienas un laiki netiek mainīti. Karte ar jaunajām virsmežniecību un mežniecību teritorijām pieejama Valsts meža dienesta tīmekļvietnē.
 
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (0)

    Informācija! Šim rakstam nav pievienots neviens komentārs, bet Jūs varat būt pirmais kas ierakstīs komentāru!

Pievienot komentāru