Viesītē atvērta moderna zobārstniecības klīnika
ILZE BIČEVSKA

1. jūlijā Viesītē, Smilšu ielā 31–37 durvis vēra SIA «Āgenskalna zobārst­niecības centrs» filiāle.
    – Te būs iespējams sa­ņemt pilna spektra zob­ārst­niecības pakalpojumus. Uz­ņēmums dibināts 2003. ga­dā Rīgā. Mūsu misija – zob­ārstniecība kā profilakse, zobārstniecība kā prevencija. Cīņa ar cēloni, ne tikai ar sekām, jo, lai saprastu, kas ir īstā problēma, vienmēr jā­atrod cēlonis. Esam centrēti uz pacientu, uz viņa ve­selību, un, iespējams, ka mēs rū­pējamies par pacientu vairāk nekā viņš pats. Tas īsumā par mums kā par uzņēmumu. Bet tagad došu vār­du klīnikas dibinātājai, va­dītājai un vadošajai zob­ār­stei Džesmondai Niķei, – tā klīnikas atklāšanas die­nā pirms atvēršanas lentes pārgriešanas klātesošos uzrunāja klīnikas izpilddirektore Austra Satu­riņa.
     – Zemeslode ir liela, Lat­vija tajā mazs punktiņš, Vie­sīte – vēl mazāks punktiņš, bet mēs katrs – kā sīks pu­teklis tajā lielumā. Un to­mēr – lielais visums veidojas no mums, no mazajiem. Kat­ram mums jādod tas ie­guldījums, ko mākam. Tad arī ejam un darām! Mēs zi­nām lietas par zobārstniecību. Tāpēc mēs darām to. Dzī­vē viss iet uz priekšu un attīstās. Attīstāmies arī mēs. Mū­su mērķis – darbs pa­cienta labā. Panākt, lai patla­ban vēl mazie cilvēki iz­augtu un tā arī neuzzinātu, kas tie tādi «zobgrauži», – sacīja Džesmonda Niķe.
     Tālāk Austra Saturiņa klāt­esošos iepazīstināja ar tiem cilvēkiem, kuru darbs ieguldīts, lai agrākās veikala telpas taptu par modernu zobārstniecības klīniku.
    – Kad sapratām, ka zobārsti šajā reģionā ir deficīts, secinājām, ka būtu jau­ki atvērt zobārstniecību Viesītē. Nonākt pie šīs domas mums palīdzēja arī fakts, ka arvien biežāk mūsu Rīgas klīnikā sastapām pacientus no Jēkabpils, Viesītes, Neretas vai Ak­nīs­tes. Visi bija mērojuši šo garo ceļu līdz galvaspilsētai, lai ārstētu zobus. Tas bija pirmais dzenulis. Tad 2022. gadā iegādājāmies šo dzīvokli – pusīti no «Riekstiņu» vei­kala telpām – un ķērāmies pie darba. Te pirmais pal­dies mūsu arhitektam Mikum Zaķim par vīziju un redzējumu. Viņš ienāca to­brīd tukšajā veikalā un uzreiz saskatīja, kas darāms, pārveidojams tā, lai te būtu mūsdienīga zobārstniecības klīnika. Otrs lielais paldies ir vietējam būvniecības uzņēmumam – SIA «A.M. Uni­verss» un Andrim Maisakam ar komandu par darbu. Man žur­nāliste jautāja – kāpēc tieši Viesīte? Nu tāpēc, ka es šeit esmu! Tad, padomājot par to visu dziļāk, jā – mēs te esam! Mēs dzīvojam te! Un tāpēc trešais paldies manam vīram, lauksaimniekam, savas zemes patriotam Gatim Saturiņam, ar kuru pirms desmit gadiem iepazināmies zaļumballē. Ja nebūtu viņa, tad es nedzīvotu Viesītē un zobārstniecības te, Viesītē, nebūtu. Tālāk iepazīstināšu ar klīnikas darbiniecēm. Ar vadošo zobārsti dakteri Džesmondu Niķi jau iepazināmies. Dr. Ed­monda Niķe ir sertificēta ortodonte, zobārste. Mēs ļoti lepojamies ar Viesītes klīnikas vecāko asistenti Solvitu Lu­nu, kura veselu gadu trīs līdz četras dienas nedēļā devās uz Rīgu apgūt jaunas zināšanas un tagad ir mūsu komandā. Klīnikas administratore būs Daina Laizāne. Mūsu asistente, studente un topošā zobu higiēniste ir aknīstiete Laura Bārdule. Vēl viena Viesītes klīnikas darbiniece (šodien nav klāt) ir jēkabpiliete, zobārstniecības studente un asistente Na­dežda Sakoviča. Iesā­ku­mā SIA «Āgenskalna zob­ārst­niecības centrs» Viesītes filiālē strādās tie paši speci­ālisti, kas ir Rīgas klīnikā: viena zobu higiēniste un pārējie dažādi zobārstniecības speciālisti. Sa­protam, ka, lai ilgtermiņā Viesītes filiāle varētu darboties piecas dienas nedēļā, ir vajadzīgi darbinieki, kas dzīvo šeit. Tāpēc pie mums darbu sāk arī topošie speciālisti, – stāsta  izpilddirektore Austra Saturiņa. 
    SIA «Āgenskalna zobārst­niecības centrs» Viesītes filiāles vadītāju un darbiniekus šajā dienā sveica Jē­kabpils novada pašvaldības pārstāvji – domes priekšsēdētāja vietnieks Alfons Žuks un pagasta pārvaldniece Sanita Lūse. A. Žuks uzsvēra faktu, cik labi, ka mazpilsētā Viesītē šajā laikā, kad laukos daudz ko slēdz ciet, atver jaunu, turklāt svarīgu pakalpojuma sniegšanas vietu. Savukārt S. Lūse piebilda, cik ļoti pilsētai paveicies, ka šī modernā klīnika atvērta tieši te. 
    Pēc atklāšanas lentes pārgriešanas bija iespēja apskatīt Viesītes klīniku tuvāk. 
    – Mūsdienās zobārstniecība nevar pastāvēt bez higiēnista. Tāpēc mums te ir higiēnista kabinets. Pacien­tiem arī pašiem jāapgūst zināmas prasmes, jo par zobu veselību katram jārūpējas ikdienā, arī mājās, ne tikai atnākot pie zobārsta. Ja konkrētā gadījumā pietiek tikai ar higiēnista pakalpojumu, tad ir  lieliski, bet, ja tomēr vajadzīga arī zob­ārsta palīdzība, tad jā­dodas uz otru kabinetu, kur ir mūsu rentgens, pilnībā aprīkots zobārsta kabinets un monitora ekrānā pacients varēs redzēt savām acīm savu zobu stāvokli. Tu redzi, kas ir, kas nav kārtībā, un šīs zināšanas par paša zobu veselības stāvokli noteikti mudina rūpēties par to, kā arī palīdz sadarbībai ar zobārstu, kas, protams, arī ir ļoti svarīga lieta. Doma – mans pacients – tā man ir bi­jusi svarīga kopš savas privātās prakses aizsākumiem, un tas bija jau 1985. gadā. Tolaik sāku ar zobārsta mājas praksi, tad ar mazo praksīti: viens krēsls, tad divi, tad trīs zobārsta krēsli. «Āgenskalna zobārstniecības centrs» galvaspilsētas mērogiem ir maza prakse, bet ar saviem pastāvīgajiem klientiem. Viesītes filiāle lielā mērā tapa, pateicoties tam, ka te dzīvo mana meita Austra, kura Viesītē pirms gadiem desmit ieprecējās. Viņa mums palīdzēja saskatīt, ka te ir brīva niša. Pro­tams, nebija viegli visu ierīkot no nulles. Mēs te savā filiālē esam ieguldījuši 300 000 eiro. Ielikts darbs, laiks un nauda, bet bez speci­ālistiem nekas nebūtu. Vēlos uzsvērt, ka pie manis strādājošie zobārsti ir manis pašas mācīti un izaudzināti. Tagadējie ārsti reiz iestājās savā augstskolā, vēlāk katrs četrus gadus sēdējuši man blakus un asistējuši, un tikai tad manā kontrolē un uzraudzībā sākuši strādāt paši. Un tikai pēc pieciem gadiem jaunais ārsts ir pilnvērtīgs ārsts ar pieredzi, – izrādot jauno klīniku, stāsta Džesmonda Niķe.
    Klīnika aprīkota ar pilnīgi jaunu zobārsta kabineta iekārtu no Itālijas, ir jau pieminētais rentgens, sterilizācijas rinda ar autoklāvu. Higiēnista darbavietā var strādāt arī zobārsts. Kā stāsta Austra Saturiņa, pieraksts uz jūliju jau aizpildīts. Klī­nikas taktika – plānot pierakstu no mēneša uz mēnesi. Ja sarakstu taisa uz pusgadu, tad akūtākā gadījumā pa­cients dodas pēc palīdzības citur. SIA «Āgenskalna zobārstniecības centrs» Vie­sītes filiālē zobārsti pieņems arī bērnus, jo ir noslēgts līgums ar Nacionālo ve­selības dienestu, kas ļauj bēr­niem sniegt higiēnista un zobārstniecības pakalpojumus bez maksas. 
    – Mums  ir divas bērnu zobārstes, kuras uz Viesīti brauks ārstēt tikai bērnus. Mazo pacientu rinda ir īsāka nekā pieaugušajiem, – stāsta Austra Saturiņa.
SIA «Āgenskalna zobārst­niecības centrs» filiāle Viesītē gaida savus pacientus.   
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (1)

  1. prusaks
    prusaks
    pirms 2 dienām

    Lai cik smukas dakterītes tur strādā, tomēr iedomājoties kas tur notiek mani sāk kratīt drebuļi. Viesītei savs Āgenskalns un zobi nesāpēs.

    Atbildēt

Pievienot komentāru