Zasā mainīsies siltumapgādes pakalpojuma sniedzējs
Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa

Lai panāktu siltumenerģijas pakalpojuma efektīvāku veikšanu, kā arī optimālu izdevumu veidošanos, Zasas ciemā siltumapgādes pakalpojumus turpmāk nodrošinās SIA «Aknīstes pakalpojumi».
    Šobrīd siltumapgādes pakalpojumu Zasā daudzdzīvokļu mājām Sila ielā 1; 4; 5; Zaļajā ielā 5; Lauku ielā 1; 3; Sila ielā 2 un 2a nodrošināja Zasas pagasta pārvalde no Zasas katlumājas.
    Pašvaldībā secināts, ka lietderīgāk būtu, ja siltum­enerģijas pakalpojumu no­drošinātu un tā sniegšanas tiesības tiktu nodotas «Ak­nīstes pakalpojumiem», ņemot vērā uzņēmuma rīcībā esošos resursus un pieredzi.
    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «Aknīstes pakalpojumi» ir 100% Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrība. Līdz šim tā sabiedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniedza Ak­nīstes pilsētā. Jēkabpils no­vada dome  28. marta sēdē nolēma uzdot «Aknīstes pakalpojumiem» nodrošināt sabiedriskos centralizētās siltumapgādes pakalpojumus arī Zasas ciemā. «Ak-nīstes pakalpojumu» lietošanā tiks nodota Zasas katlumāja kopā ar apkures sistēmas aprīkojumu, katlumājas laukums, nožogojums, siltummezgli, siltumtrases, siltumskaitītāji. Slē­dzot rakst­veida līgumu, manta kapitālsabiedrībai tiek nodota bezatlīdzības lietošanā uz laiku, kamēr ar uzņēmumu spēkā būs lī­gums par sa­biedrisko siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu Zasas ciemā.
    Līdz 2024. gada 1. au-gustam Zasas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Sila ielā 1; 4; 5; Zaļajā ielā 5; Lauku ielā 1; 3; Sila ielā 2 un 2a pārvaldniekiem jānoslēdz ar SIA «Aknīstes pakalpojumi» līgumi par siltumenerģijas piegādi un lietošanu attiecīgajai dzīvojamajai mājai.
    Līdz 2024. gada 1. jūnijam ēku pārvaldniekiem jānodrošina SIA «Aknīstes pakalpojumi» ar informāciju, kas nepieciešama šī lē­mu­ma un līguma par siltum­­enerģijas piegādi un lietošanu noslēgšanai un pienācīgai izpildei.
    Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 pants nosaka, ka līgumu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu slēdz dzīvojamās mājas īpašnieks un attiecīgā pakalpojuma sniedzējs. Dzīvojamās mājas kopīpašnieki vai dzīvokļu īpašumu mājā – dzīvokļu īpašnieki, pamatojoties uz likumā noteiktajā kārtībā pieņemtu īpašnieku lēmumu, pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz pakalpojuma līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku vārdā.
   Līdz 2024. gada 31. jūlijam SIA «Aknīstes pakalpojumi» būs jāiesniedz Jēkab­pils novada domei apstiprināšanai siltumenerģijas tarifs.
 

iesaki šo rakstu:

Komentāri (2)

 1. Netaisnība
  Netaisnība
  pirms 2 mēnešiem

  Viens novads,bet dazādas cenas?? Kada jega no novada?

  Atbildēt
 2. taisnība
  taisnība
  pirms 2 mēnešiem

  Jēga ? Nekāda.

Pievienot komentāru